Ouders

In de verordening leerlingenvervoer wordt onder het begrip ouders verstaan: ouders, verzorgers en voogden van kinderen. Ook pleegouders zijn aan te merken als verzorgers en vallen daarmee onder het begrip ouders, zoals bedoeld in de verordening.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Afstandsgrens

Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer is dat u moet voldoen aan het afstandscriterium. U komt in aanmerking voor een vergoeding als de afstand tussen uw woning en de school meer is dan deze afstandsgrens. De afstand wordt gemeten langs de kortste, veiligste weg van de ANWB-routeplanner. Welke afstandsgrens voor u geldt, staat in de Verordening Leerlingenvervoer van uw gemeente. Deze kunt u opvragen bij de gemeente waar u woont.

Eigen bijdrage

Voor vervoer naar het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs ben u, afhankelijk van uw inkomen, een eigen bijdrage verschuldigd. Deze wordt jaarlijks door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) opnieuw vastgesteld.

Niet onder leerlingenvervoer valt

  • vervoer naar medische of paramedische behandeling;
  • vervoer buiten de schooltijden die de Inspectie van het onderwijs heeft vastgesteld;
  • vervoer dat nodig is door uitval van lessen;
  • vervoer van en naar logeeradressen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang (behalve in uitzonderlijke gevallen, die de gemeente per aanvraag beoordeeld)