Scholen

Jaarlijks wordt door de Vereniging van Nederlanse Gemeenten (VNG) een eigen bijdrage vastgesteld voor het vervoer naar het basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs. Als uw gecorrigeerd verzamelinkomen onder het drempelbedrag is, dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling.

Voor het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs bent u geen eigen bijdrage verschuldigd. Scholen die als speciaal onderwijs worden aangemerkt zijn oa. Het Odyzee, De Kring, Het Auris, Asteriacollege, De Deltaschool, De Klimopschool en De Sprienke.